PROGRAM REGIONALNY. NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską
ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

2. Gospodarka regionalnej szansy
2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP

Tytuł projektu: „Inwestycja w bazę technologiczną oraz rozwój nowych produktów drogą wzrostu konkurencyjności firmy Arcom S.J. Artur Wilk, Robert Zięba.”

Pobierz dokumenty:
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy prasy hydrauliczno-mechanicznej (środek nowy)
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wózka widłowego
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy frezarki (środek nowy) Model FNE 40P firmy AVIA S.A.
Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej
Zapytanie ofertowe na dostawę wiertarki promieniowej
Zapytanie ofertowe dotyczące linii lakierniczej (środek nowy)
Zapytanie ofertowe na dostawę giętarki (środek nowy)